fbpx

Adrian Opre

Prof. univ. dr. Adrian OPRE, decanul Facultății de Psihologie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, este psiholog principal și supervizor acreditat de către comisiile de psihologie clinica și psihoterapie, respectiv psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională. De peste 15 ani este implicat, în calitate de formator și supervizor, în programe de formare profesională și supervizare profesională (adresate psihologilor/consilierilor școlari, psihologilor clinicieni și psihoterapeuților) în domeniul prevenției și terapiei tulburărilor emoționale și comportamentale. Expertiza sa profesionala este dovedită și în domeniul dezvoltării abilităților socio-emoționale ale copiilor și tinerilor prin derularea unor programe de formare profesională adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar. Profesorul Adrian Opre este, de asemenea, președinte al Asociației de Științe Cognitive din România, Coordonator al Centrului de inovare în predare-învățare din UBB și membru în Consiliul ARACIS.